flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

23 лютого 2022, 10:54

         Впродовж останніх років до судів України все частіше звертаються громадяни, здебільшого жінки, з позовами про позбавлення батьківських прав колишніх чоловіків відносно неповнолітніх дітей.

         Не винятком є і Попільнянський районний суд Житомирської області,  в провадженні якого протягом останніх чотирьох років  перебувала майже однакова кількість справ зазначеної категорії:

в 2018 році – 13 справ ( з них розглянуто із задоволенням позову 7, відмовлено в задоволенні позову у 1 справі);

в 2019 році – 14 справ (7 справ завершено ухваленням рішення про задоволення позову, у 3 справах відмовлено в задоволенні вимог);

в 2020 році – 12 справ (10 справ розглянуто із задоволенням вимог);

протягом 11 місяців 2021 року – 6 справ ( у 1 справі позов задоволено, у 1 справі відмовлено в задоволенні позову).

          Наведені дані свідчать про те, що справи про позбавлення батьківських прав не втрачають своєї актуальності.

          Як бачимо, не всі справи про позбавлення батьківських прав завершились ухваленням рішення про задоволенням вимог. І ось чому.

          Батьківство передбачає не лише радість та турботи, викликані народженням дитини, але й права та обов'язки, які особи набувають, коли стають батьками. Це визначено законодавчо, зокрема у Розділі ІІІ Сімейного кодексу України «Права та обов»язки матері, батька і дитини».

         Але  не всі батьки (це стосується як чоловіків,  так і жінок), належним чином ставляться до своїх обов'язків. Деякі з них, проживаючи разом з сім»єю, не достатньо уваги приділяють своїм дітям. Та наразі мова про тих батьків, які полишили сім»ю і не підтримують дітей фінансово, морально, не піклуються про їх духовний та фізичний розвиток, здоров»я.

         Саме ці обставини спонукають того з батьків, с ким залишились діти, звернутись до суду з позовом про позбавлення батьківських прав.

         В суді позивач має довести, що ухилення відповідача від виконання батьківських обов’язків є свідомим і умисним та можуть бути підставою позбавлення останнього батьківських прав.

         Слід зауважити, що ухилення батьків від виконання своїх обов'язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори розглядаються судом, як кожен окремо, так і в сукупності.

         У Постанові від 6 травня 2020 року (справа № 753/2025/19) Верховний Суд зауважив, що позбавлення батьківських прав є виключною мірою, яка тягне за собою серйозні правові наслідки як для батька (матері), так і для дитини.

         Саме на необхідності ухвалення рішення виходячи з інтересів дитини наполягає  і Європейський суд з прав людини в низці своїх рішень.

         Так у рішенні по справі «Мамчур проти України» від 16 липня 2015 року (заява   № 10383/09) Європейський суд з прав людини зазначив, що основні інтереси дитини є надзвичайно важливими. При визначенні основних інтересів дитини у кожному конкретному випадку необхідно враховувати дві умови: по-перше, у якнайкращих інтересах дитини буде збереження її зв`язків із сім`єю, крім випадків, коли сім`я виявляється особливо непридатною або явно неблагополучною; по-друге, у якнайкращих інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не є неблагополучним.

         Розірвання сімейних зв`язків означає позбавлення дитини її коріння, позбавлення батька спорідненості з дитиною, а це буде вважатись виправданим лише за виняткових обставин.

         Створення тим з батьків, з ким перебуває дитина, умов, що перешкоджають  іншому з батьків  спілкуватись з дитиною, психологічне налаштування дитини проти батька (матері) можуть мати обернено пропорційні наслідки.

         Тому, звертаючись до суду з позовом про позбавлення батьківських прав, позивачу необхідно знати, що саме він повинен довести умисність та свідомість ухилення від виконання батьківських обов»язків відповідачем. Та насамперед  зважити на інтереси дитини. Адже те, що здається  кращим для дитини в теперішній час, іноді перешкоджає їй майбутньому. Особливо, коли батьки керувались в своїх діях емоціями.

                           

                                                                                    Прес-служба Попільнянського районного суду