flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок ознайомлення з судовими справами

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                       наказ Попільнянського районного суду

                                                                                                        від 26.05. 2017 року № 16/од, зі змінами, 

затвердженими наказом  

від 01.03.2021 року № 10/од

 

ПОРЯДОК

видачі справ для ознайомлення в Попільнянському районному суді

Житомирської області

 1. Порядок видачі для ознайомлення в Попільнянському районному суді (далі - Суд) справ (цивільних, кримінальних проваджень, справ про адміністративні правопорушення, інших матеріалів, які підлягають розгляду в судовому порядку) (далі – Порядок), розроблено відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173.
 2. Справи видаються для ознайомлення за резолюцією голови суду, головуючого по справі судді на підставі письмової вимоги (заяви) таким особам:

прокуророві, який має право на участь у розгляді справи (після пред’явлення службового посвідчення);

адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після пред’явлення документів, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договору про надання правової допомоги; довіреності; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги; ордера (до ордера обов’язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій); витяг з Єдиного реєстру адвокатів України);

особам, які беруть участь у справі (після пред’явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення і т.інше, та в необхідних випадках – доручення представника);

іншим учасникам кримінального, цивільного процесу, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки (після пред’явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення і т.інше, та в необхідних випадках – доручення представника);

особам, які мають право на ознайомлення зі справами за службовим становищем,  не пов’язаним із розглядом справи (після отримання письмового дозволу голови суду чи його заступників та за пред’явленням службового посвідчення).

 1. Письмова заява (Додатки № 1, 2, 3) на ознайомлення зі справою може бути надіслана поштою або подана та зареєстрована безпосередньо в суді.
 2. Безпосередня реєстрація заяв про ознайомлення зі справами та видача справ на ознайомлення (в тому числі тих, що знаходяться в архіві суду) проводиться в приміщенні канцелярії суду.
 3. Графік ознайомлення зі справами в суді:

 Понеділок – четвер:

з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.

з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

 

П’ятниця

з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.

з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.

 1. 6. Під час ознайомлення забороняється  виносити справи за межі приміщення суду.
 2. У разі потреби використання власних технічних засобів при ознайомленні з матеріалами судових справ, про це необхідно зазначити у заяві про ознайомлення. 
 3. 9. Особа, яка знайомиться зі справою, має право робити з неї необхідні виписки, знімати копії документів долучених до справи та копії журналу судового засідання при наявності власних технічних засобів.
 4. 10. Під час ознайомлення забороняється вносити будь-які зміни в матеріали справи, робити власні помітки на аркушах справи, самостійно вилучати та долучати матеріали справи.
 5. 11. Після ознайомлення з матеріалами справи особа робить про це відмітку на заяві про надання справи для ознайомлення, яка долучається до матеріалів справи.
 6. 12. При поверненні справи після ознайомлення працівник канцелярії повинен ретельно перевірити наявність усіх матеріалів у справі.
 7. 13. У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один з яких передається голові суду для вжиття відповідних заходів, а другий долучається до справи.
 8. 14. Ознайомлення з речовими доказами та носіями інформації по справах, які зберігаються в архіві суду, законодавством України не передбачено.
 9. 15. Виготовлення копій запису судового засідання та ознайомлення з даними технічного фіксування судового процесу здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, під час судового засідання (кримінального провадження).
 10. 16. Особи, які одержали матеріали справ для ознайомлення у разі порушення вимог даного Порядку несуть відповідальність згідно вимог чинного законодавства.

 

Додаток №1

До Попільнянського районного суду

(від)__________________________

адреса ________________________

______________________________

тел.___________________________

З А Я В А

Прошу надати для ознайомлення матеріали цивільної (адміністративної ) справи №__________ за позовом (заявою)__________________ до ________________________ про ______________________________________________,

Необхідність використання власних технічних засобів  ________ (так/ні).

_____________                                                                    _______________

       (Дата)                                                                                      (Підпис)    

 

Додаток № 2

До Попільнянського районного суду

 (від)__________________________

адреса ________________________

______________________________

тел.___________________________

З А Я В А

Прошу надати для ознайомлення матеріали кримінальної справи (провадження) №____________ по обвинуваченню ________________________, як захиснику (потерпілому, законному представнику).

Необхідність використання власних технічних засобів  ________ (так/ні).

_____________                                                                    _______________

      (Дата)                                                                                      (Підпис)    

 

 

 

 

 

Додаток № 3

До Попільнянського районного суду

 (від)__________________________

адреса ________________________

______________________________

тел.___________________________

З А Я В А

Прошу надати для ознайомлення матеріали справи про адміністративне правопорушення             №________ про притягнення до адміністративної відповідальності ____________________________, як учаснику (захиснику).

                                     (П.І.Б. правопорушника)       

Необхідність використання власних технічних засобів  ________ (так/ні).

_____________                                                                    _______________

      (Дата)                                                                                       (Підпис)