flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Аналіз

стану здійснення правосуддя Попільнянським районним судом

Житомирської області за 2015 рік

 

         Метою зазначеного дослідження є встановлення, отримання та узагальнення закономірностей і тенденцій зміни динаміки розгляду справ, надходження судових справ та матеріалів до суду, рівень навантаження на одного суддю, оперативність  розгляду судом справ, тенденції збільшення та зменшення у суді справ різних категорій.

          Об»єктом дослідження є статистична інформація стосовно надходження та розгляду справ та матеріалів кримінального, адміністративного, цивільного судочинства, справ та матеріалів про адміністративні правопорушення, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами протягом 2015 року, причини та строки відкладення розгляду справ та матеріалів.

           Згідно штатного розпису у Попільнянському районному суді значиться 5 суддів. Фактично у 2015 році працювало  4 судді.

           Показники надходжень справ та матеріалів наведено в таблиці № 1.

 Динаміка та структура надходжень справ до Попільнянського районного суду

№ п/п

Структура справ

2015 рік

2014 рік

1.

Кримінальні справи, кримінальне паовадження

97

101

2.

Справи про розгляд питань в порядку виконання рішень в кримінальних справах

52

51

3

Справи за скаргами на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора

33

15

3

Справи за клопотанням слідчих органів та скарги на їх дії і рішення

79

78

5.

Цивільні справи

            Всього   851

                Всього   810

Справи позовного провадження- 731

Справи окремого провадження-101

Справи наказного провадження-19

Справи позовного провадження

626

Справи окремого провадження

168

Справи наказного провадження-

16

6.

Справи про перегляд рішень по цивільних справах за нововиявленими обставинами

2

3

7.

Адміністративні справи

51

48

8,

Справи про адміністративні правопорушення

355

499

          Всього

1520

1605

               

                                                                                                                                                                       Таблиця 1

 

             З наведених в таблиці 1 даних вбачається збільшення та зменшення надходження деяких категорій справ в  2015 році в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року:

-            надходження справ усіх категорій в сумі зменшилось  на 5% з 1605 у 2014 році до 1520 у 2015 році.

-            надходження кримінальних справ та проваджень зменшилось на 4%;

-            незначну різницю становлять показники кількості справ в порядку виконання рішень по  

   кримінальних провадженнях + 2%;

-            кількість справ  за скаргами на дії та рішення слідчого чи прокурора  у 2015 році

   збільшилась на 55%;

-            кількість справ за клопотаннями слідчих під час досудового розслідування збільшилась лише на 1справу;

-            надходження справ позовного провадження в звітному періоді поточного року

  збільшилось на54 %;

-            кількість справ окремого провадження, що надійшли в 2015 році зменшилась на 40%;        

-            надходження справ наказного провадження збільшилась на 16%;

-            кількість справ про перегляд рішень у цивільних справах за нововиявленими обставинами на у 2015 році зменшилась на 1 у порівнянні з 2014 роком;

-            кількість адміністративних справ збільшилась в поточному році на 6%;

-            у досліджуваному періоді зменшилась кількість справ про адміністративні правопорушення, на

29%.

 

Порівняльна таблиця справ, що перебували в провадженні Попільнянського районного суду

 

Категорії справ

2015 рік

2014 рік

Кримінальні справи, провадження

114

119

Справи в порядку виконання рішень суду у кримінальних справах

53

52

Справи за клопотанням слідчих органів та скарги на їх дії, рішення

113

93

Цивільні (  позовне, окреме, наказне провадження)

904

977

Справи про перегляд рішень у цивільних справах за нововиявленими обставинами

2

3

Адміністративні

55

51

Справи про адміністративні правопорушення

413

513

Всього

1654

2133

                                                                                                                    Таблиця 2

 

         Як вбачається з даних, наведених в таблиці 2, значною мірою зменшилась загальна кількість справ та матеріалів, які перебували провадженні суду в  2015 році в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року – на 22%.

        За досліджуваний рік  незначною марою збільшилась кількість справ за клопотанням слідчих органів та скарги на їх дії, рішення та адміністративних справ.

 

          1. Розгляд судом кримінальних справ та проводжень.

 

       У  2015 році до суду надійшло 97 кримінальних проваджень, що лише на 4 % менше в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року ( 101). Загалом за вказаний період ( з урахуванням залишків нерозглянутих справ за попередній звітний період) в провадженні перебувало 114 кримінальних проваджень та справ. Це на 4% менше показника минулого року (119 кримінальних проваджень).

          Найбільший відсоток серед загальної кількості кримінальних справ та проваджень, які перебували в провадженні суду в 2015 році, так і в 2014 році становлять справи та провадження про злочини проти власності – 47 кримінальних проваджень, в поточному році цей показник більше на 9% від показника минулого року ( 43).

          Кількість кримінальних проваджень про злочини у сфері обігу наркотичних засобів в поточному році залишилась на рівні попереднього: по 7 кримінальних проваджень.

        Незначною мірою, всього на 1, збільшилась кількість проваджень про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (16  проваджень у 2015 році та 15 справ у 2014 році).

         У 2015  році судом розглянуто 61 кримінальне  провадження, що на 38 % менше , ніж у  2014 року (99 кримінальних проваджень).

          Незважаючи на меншу кількість кримінальних проваджень, які перебували на розгляді в суді в 2015 році, залишок на кінець звітного періоду досяг небувалої до даного часу кількості - 38 кримінальних проваджень. Це на 55% більше показника минулого року.

          За  минулий звітний період засуджено 61 особу, що на 28% менше показника 2014 року (74).

          В 2015 році під варту в залі суду взято 1 особу, тоді як в 2014 році – 2 особи.

          Судом постановлено 2 виправдовувальні вироки, внаслідок чого з-під варти звільнено 3-х осіб.

          Від кримінальних правопорушень у 2015році постраждало  44 особи, з них 28 чоловіків та 16 жінок, тоді як у 2014 році постраждало 68 осіб, з них 38 чоловіків та 32 жінки.

          Отже  в порівнянні з минулим роком цей показник  зменшився на 24 особи, що становить 35%.

          Злочинами було завдано матеріальної та моральної шкоди фізичним та юридичним особам на загальну суму 275968 грн. За аналогічний період 2014 року сума заподіяної шкоди становить 429381 грн.  

           В  2015 році  на розгляді в суді перебувало 112 справ за клопотаннями органів досудового розслідування та скарг на дії, бездіяльність та рішення слідчого, прокурора, в той час як в 2014 році в провадженні суду перебувало 93 справи, отже кількість справ даної категорії збільшилась на 17%.

 

          Кількість засуджених за злочини у 2015 році (аналогічний період 2014 року) виглядає наступним чином:

          Всього засуджено осіб 61 особи (74), з яких:

за злочини проти життя та здоров»я особи – 5 (14)

за злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини – 3 (3)

за злочини проти власності – 28 (35)

за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 9(10)

за злочини проти громадської безпеки 3 (1)

за злочини у сфері обігу наркотичних засобів –4 (7)

 

 

           2. Розгляд судом цивільних справ.

 

          В 2015 році до суду надійшло 875 заяв усіх категоріях цивільних справ, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року ( 660 заяв).  Відкрито провадження по 853 заявах, що на 27% менше, ніж у 2014 році (624).

         Розглянуто справ у звітному періоді 773 справ, тобто показник збільшився на 19 % (626 справ у 2014 році). Не розглянутими залишились 135 справ, що на 70 справ показнику минулого року(65). У відсотковому співвідношенні різниця становить 48%.

          Структура справ позовного провадження, що надійшли до суду в 2015 року виглядає наступним чином  в порівнянні з 2014 роком:

спори про право власності –  50  ( у 2014 році – 49), +2 %;

спори, що виникають з договорів –153  (128), +16%

спори про недоговірні зобов»язання –  18(13), +28 %

спори про спадкове право –275 (172), +37%

спори про захист немайнових прав – 0(1), -100%

спори, що виникають із житлових правовідносин – 22(18), -+18%

спори, що виникають із земельних правовідносин – 20 (20), =100%,

спори, що виникають із сімейних правовідносин – 174(203), -24%

спори, що виникають із трудових правовідносин – 11(8), +27%

         В поточному році надійшло 19 заяв про видачу судового наказу, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  більше на 26% (16 заяв). Сума, що пред»явена  до стягнення становить 56830 грн. Це на 22% більше минулорічного показника 12581 грн.

         За досліджуваний період надійшла 111 заяв по справах окремого провадження, з яких по 101 заяві відкрито провадження. Ці показники за минулий рік виглядають наступним чином: надійшло 171 заяв, з яких відкрито провадження по справі по 168 заявах. В  2015 році в  провадженні суду перебувало 105 справ окремого провадження, що в порівнянні з минулим роком на 37% більше від показника минулого звітного періоду ( 170 справ). Якщо справи окремого провадження розрізнити по категоріях, то їх кількість буде мати такий вигляд:

справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною –6 (4), +34%

справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи померлою –0 ( 2) -100%

справи про усиновлення –  1(1), =100%

справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення – 91 (150), -39 %

справи, що виникають із сімейних правовідносин (зокрема про надання права на шлюб) – 5 (4), +20%

справи іншої категорії – 2 (1), +50%

          Фіксування судового засідання технічними засобами проводилось по 151справах в 2015року та по 136 справах 2014році.

 

         3. Розгляд судом адміністративних справ.

 

           В 2015 році  до суду надійшла 51 справа в порядку адміністративного судочинства, з урахуванням справ, перенесених з минулого звітного періоду, в провадженні перебувало 55 справ. Це незначною мірою переважає  кількість справ за аналогічний період минулого року  (48 справ)

Структура справ в порядку адміністративного судочинства, що перебували в провадженні суду в 2015 року в порівнянні з 2014 роком виглядає наступним чином:

-                справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами право голосу на виборах і референдумах – 0 справ (7), -100%;

справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи – 35справ (27),+23;

справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки – 2 (10), - 80%;

справи із спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян – 16 справ (5), +69%;

справи зі спорів з приводу охорони навколишнього середовища -0 (1), - 100%;

справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування – 2 (0), +100%.

             З наведених вище даних можна зробити висновок, що звернення громадян до суду з позовними заявами в порядку адміністративного судочинства залишається приблизно на рівні попередніх років.  

 

               4. Розгляд справ про адміністративні правопорушення.

 

            В 2015 року до суду  надійшло 355 справ про адміністративні правопорушення, що на  29% менше показника аналогічного періоду 2014 року.(499 справ). Для належного оформлення повернуто 39 справ, що на 10% більше  в порівнянні з минулим періодом (35).

            За категоріями кількість справ про адміністративні правопорушення виглядає наступним чином:

керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп»яніння – 132 (186 у 2014 році), -29%;

порушення законодавства про працю -0 (28), -100%

порушення правил дорожнього руху,що спричинило порушення транспортних засобі, автомобільних доріг –  48 (47), +2%

порушення правил використання об»єктів тваринного чи рослинного світу –  7( 41) – 83%

вчинення насильства в сім»ї –26 (44), -41%

порушення порядку ведення  податкового обліку –11 (14) ,-21%

порушення порядку утримання та перерахунку податку –4  (10), -40%

порушення проведення розрахунків – 1 (3) -67%

порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів – 3 (2),+34%

дрібне викрадення чужого майна – 12 (15), - 20%

дрібне хуліганство – 23 (23 ),=100%

невиконання батьками та особами, що їх заміняють обов»язків щодо виховання дітей – 13(17),-24%

порушення адміністративного нагляду – 7(5),+29%;

порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів – 2(0),-100%;

невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції – 8(10),-20%;

До правопорушників у  2015 році застосовано такі стягнення (в порівнянні з аналогічним періодом  2014року):

         -     попередження – 10 (12) ,- 17 %;

         -     штраф  - 210 (301), -30%;

         -     позбавлення спеціального права – 11 (37), -70%;

         -     адміністративний арешт – 22 (26), -15%;

         -     громадські роботи –13 (6), +54%;

         -     застосовано вимоги ст. 24-1 КУпАП- 8 (18) , -56%

         За минулий звітний період сума накладеного штрафу становить 308196 грн, що на 26% менше показника аналогічного періоду 2014 року –414692 грн.

         Сума сплаченого штрафу становить 196492 грн, що в порівнянні з минулим роком на 38% менше (312632 грн).

 

          З огляду на те, що в 2015 році фактично правосуддя здійснювали 4 судді , а не 3, як в 2014 році, навантаження на кожного суддю зменшилось.

          За останні роки застосовуються нові методи та технології, приймаються закони, що спрощують здійснення судочинства, дають можливість розглядати справи та провадження у розумні строки.

          Так, Кримінальним процесуальним кодексом  (2012 р.) передбачена можливість укладати угоди між прокурором і підозрюваним про визнання винуватості та між потерпілим і підозрюваним про примирення.

Це дає змогу судді розглянути  кримінальне провадження в попередньому судовому засіданні або в першому судовому засіданні.

          Протягом 2015 року 19 кримінальних проваджень розглянуто із затвердженням угоди, розглянуто під час підготовчого засідання – 4 проваджень.

          Крім того, за звітний період в першому судовому засіданні розглянуто  44 кримінальних провадження,  що становить  майже 42% від кількості проваджень, розглянутих  під час судового засідання ( 78).

         Фіксування процесу технічними засобами суттєво спростило роботу секретарів судових засідань, що надало змогу в найкоротші строки оформляти справи після розгляду та здавати до канцелярії суду.

          Таке нововведення як виклик учасників процесу SMS – повідомленнями  спростило виклик сторін та їх представників  до суду. За досліджуваний період надіслано учасникам процесу  349 SMS – повідомлень.

Незважаючи на те, що послуга SMS – повідомлень  існує вже не перший рік, секретарем суду під час отримання позовної  заяви пропонується заповнити заяву про отримання повідомлення про призначення справи шляхом отримання повідомлення на мобільний телефон, застосування її не набуло широкого вжитку по причині недовіри громадян то технічних нововведень.

         Ускладнює роботу суду з відправлення правосуддя у встановлені строки відсутність можливості здійснити розгляд справи за одне-два судових засідання в силу об»єктивних причин ( систематична неявка свідків, не доставка обвинувачених, які утримуються під вартою, необхідність призначення експертизи, клопотання прокурорів та адвокатів про оголошення перерви для підготовки до судових дебатів).

          Проведений аналіз свідчить про те, що надходження проваджень,справ та матеріалів  в 2015 році суттєво не змінилось в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року.

          Результати аналізу підтверджують, що якість та належну оперативність здійснення правосуддя можна досягнути, забезпечивши оптимальне навантаження на кожного суддю. Вийняток становлять об»єктивні причини, що наведено вище.

 

 

Пропозиція: дане узагальнення голові суду обговорити на нараді із суддями.

 

 

 

Заступник керівника

апарату суду                                                                                                                    С.В. Комаровська