flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток № 2

(до рішення ради суддів загальних судів

від «13» лютого 2014року№ 21)

 


Базові показники ефективності діяльності Попільнянського  районного суду Житомирської області за 2014 рік:

 

за І півріччя 2014 року

за 2014 рік

1

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду в т.ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

104

104

 3

 4

2

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

919

1807

3

Кількість розглянутих справ і матеріалів

864

 1651

4

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період

в т.ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

159

 119

 

3

 

 

 

              4

5

Кількість скасованих судових рішень

 9

 14

6

Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду в т.ч. визнаних обґрунтованими

1

 0

7

середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю, за наявності спеціалізації в суді(з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю по цих спеціалізація

 229,75

602.33

8

загальна кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів)

4157 

 7674

9

середня кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за виключенням секретарів судових засідань і помічників суду)

 692

959

10

кількість працівників апарату суду на одного суддю

3,4

 4

11

відсоток розглянутих справ

94,01 

 91.36

12

середня кількість розглянутих справ на одного суддю

 216

550.33

13

відсоток скасованих судових рішень

0,69

0.87

14

кількість судових засідань з використанням режиму відеоконкференцзв’язку

 5

22

15

кількість виклику осіб до суду з використанням SMS-повідомлень

 70

306

16

наявність веб-сторінки суду, виконання вимог законодавства та рішень ради суддів загальних судів щодо веб-сторінки суду

1.Найменування суду  «+»

2.Компетенція та нормативно-правові засади діяльності «+»

3.Інформація про місцезнаходження суду (у разі розташування суду в декількох приміщеннях - адреси всіх приміщень суду) «+»

4.Інформація про керівництво суду, з зазначенням телефонних номерів та електронних адрес «+»

5. Списки суддів «+»

6. Структура суду «+»

7.Розклад роботи суду, графіки приймання громадян «+»

8.Правила внутрішнього трудового розпорядку «+»

9.Інформація про вакансії в апараті суду, порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у суді та порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у суді «+»

10. Зразки заяв про видачу копій судових рішень, про надання дозволів на побачення з особами, які тримаються під вартою і рахуються за судом «+»

11.Витяги із Закону України «Про судовий збір», в частині встановлення суми сплати судового збору, випадків та підстав звільнення від сплати судового збору «+»

12.Реквізити для оплати судового збору при зверненні до суду, в тому числі при подачі апеляційної та касаційної скарги, реквізити для оплати штрафів, внесення на депозитний розрахунковий рахунок суду коштів при обранні судом міри запобіжного заходу у виді застави. Реквізити для оплати запитувачами інформації рахунків на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів «+»

13.Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в суді «+»

14.Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію «+»

15.Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації, з зазначенням контактних телефонів «+»

16.Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду «+»

17.Список справ, призначених до розгляду «+»

18.Показники діяльності суду за півріччя та за рік «+»

17

результати опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються якості діяльності суду, з вказівкою дати цього опитування

Зручність умов перебування в суді – 90,9 %

Повнота, якість та доступність інформації для відвідувачів суду - 100%

Ефективність організації роботи суду – 100 %

Ставлення суддів та працівників апарату суду до відвідувачів – 100%

Про незалежність та неупередженість суду – 90%

За результатами опитування                  1-5 вересня 2014 року