flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інструкція

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Попільнянського районного суду від 26.06.2012 р. № 24-о

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

1.       Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від  13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації» Попільнянськимм районним судом Житомирської області (далі судом).

          2.    Працівник, який  готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою старшого секретаря суду про їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

     3.       Старший секретар суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, виписує рахунок для здійснення оплати витрат запитувачем інформації та здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів.

    4.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

    5.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).                          

   6.       Після отримання коштів на рахунок суду не пізніше двох робочих днів з дня отримання виписки з рахунку від відділу Державної казначейської служби у Попільнянському районі відповідальна особа, що готує інформацію надає копії документів.

   7.       Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про  доступ до публічної інформації.

   8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.     Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок суду.

 

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Попільнянського районного суду від 26.06.2012 р. № 24-о

 

 

 

 

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Попільнянського районного суду від 26.06.2012 р. № 24-о

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Надавач послуг    -                               Попільнянський районний суд

                                                                 Житомирської області

Отримувач -                                          Територіальне управління Державної судової адміністрації 

                                                                 України в Житомирській області

Розрахунковий рахунок:                     35221101000277

Банк отримувача -                               ГУ ДКСУ в Житомирській області

МФО банку                                           811039

Код ЄДРПОУ                                        26278626

Призначення платежу -                      відшкодування витрат за видачу копій на ___ аркушах

                                                                в Попільнянському районному суді Житомирської області

Платник    -                                            ____________________________________________

                                                                 ____________________________________________

 

                                                    РАХУНОК №_______

                              Від _________________ 20           року

№ з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ)

Кількість сторінок

Ціна (без ПДВ)

1.

Копіювання або друк копій документів формату А-4 та меншого розміру ( втому числі двосторонній друк)

 

 

 

2.

Копіювання або друк копій документів формату А-3 та більшого розміру ( втому числі двосторонній друк)

 

 

 

3.

Копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення , приховування тощо ( втому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Всього до сплати______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                               (сума прописом)

 

Керівник апарату суду ______________    Старший секретар суду__________________

                                                             (підпис)                                                                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Попільнянського районного суду від 26.06.2012 р. № 24-о

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Надавач послуг    -                               Попільнянський районний суд

                                                                 Житомирської області

Отримувач -                                          Територіальне управління Державної судової адміністрації 

                                                                 України в Житомирській області

Розрахунковий рахунок:                     35221101000277

Банк отримувача -                               ГУ ДКСУ в Житомирській області

МФО банку                                           811039

Код ЄДРПОУ                                        26278626

Призначення платежу -                      відшкодування витрат за видачу копій на ___ аркушах

                                                                в Попільнянському районному суді Житомирської області

Платник    -                                            ____________________________________________

                                                                 ____________________________________________

 

                                                    РАХУНОК №_______

                              Від _________________ 20           року

№ з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ)

Кількість сторінок

Ціна (без ПДВ)

1.

Копіювання або друк копій документів формату А-4 та меншого розміру ( втому числі двосторонній друк)

 

 

 

2.

Копіювання або друк копій документів формату А-3 та більшого розміру ( втому числі двосторонній друк)

 

 

 

3.

Копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення , приховування тощо ( втому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Всього до сплати______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                               (сума прописом)

 

Керівник апарату суду ______________    Старший секретар суду__________________

                                                             (підпис)                                                                                                   (підпис)