flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік відомостей, що є службовою інформацією суду

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             Наказом голови Попільнянського районного суду

                                                                                                             Житомирської області № 9/од від 09.03.2017 року

перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та яким надається гриф «для службового користування» у Попільнянському районному суді Житомирської області

 

          1.  Відомості в організаційно - розпорядчих документах (накази, постанови, рішення, розпорядження, рекомендації), що надсилаються судам Верховним Судом України, Державною судовою адміністрацією України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

         2.  Матеріали і документи, що містять службову інформацію, надані у володіння, користування чи розпорядження суду державними органами, організаціями, підприємствами та установами України.

         3.  Листи, відомості та інші матеріали, підготовлені судом, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких, можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

          4.  Відомості про кількість та окремі характеристики технічних засобів та програмного забезпечення, що використовуються для функціонування та захисту телекомунікаційної і комп'ютерної системи суду, а також відомості, що містяться в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру)

          5. Відомості у розпорядженнях голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

          6. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

- які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

-   щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

-   з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

- стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень або стосовно питань організації ведення роботи з аналізу.

-  щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

- які містять матеріали службових розслідувань.

         7. Відомості, що можуть міститися в документах суду з організаційно-кадрової роботи (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо), у тому числі:

-  відомості про особисте життя працівників суду, членів їх родини, сімейний стан, національність, релігійні переконання, стан здоров'я, адреса проживання, дата і місце народження, паспортні дані та інші документи, видані на ім'я особи та інші персональні дані, за якими можна її ідентифікувати;

          8.   Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ суддів, працівників суду та трудових книжок і вкладишів до них.

          9   Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних».

         10.  Облікові відомості про судову справу, що вносяться до автоматизованої системи документообігу суду.

         11.  Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану (особливого періоду).

         12. Відомості, які містять інформацію:

-  про параметри настроювання апаратного обладнання та програмних засобів, що використані при побудові телекомунікаційних мереж;

-  інформацію про засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних мереж суду;

-  що розкриває номенклатуру, кількість та окремі характеристики технічних засобів, що використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах суду.

        13. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

       14. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких затверджується наказом голови суду у встановленому законом порядку.